Teilnehmende der Allianz-Sitzung am 6. Juni 2024 im Harnack-Haus in Berlin
Teilnehmende der Allianz-Sitzung am 6. Juni 2024 im Harnack-Haus in Berlin. Von hinten links nach vorn rechts: Dr. Thomas Hesse (AvH), Dr. Jens-Peter Gaul (HRK), Prof. Dr. Holger Hanselka (Fraunhofer-Gesellschaft), Prof. Dr. Robert Schlögl (AvH), Prof. Dr. Gerald H. Haug (Leopoldina), Dr. Jan Biesenbender (Leibniz-Gemeinschaft), Prof. Dr. Wolfgang Wick (Wissenschaftsrat), Prof. Dr. Walter Rosenthal (HRK), Prof. Dr. Otmar D. Wiestler (HGF), Franziska Broer (HGF), Elisabeth Ewen (Fraunhofer-Gesellschaft), Thomas May (Wissenschaftsrat), Dr. Kai Sicks (DAAD), Prof. Dr. Katja Becker (DFG), Franziska Hornig (Leopoldina), Dr. Simone Schwanitz (MPG), Prof. Dr. Patrick Cramer (MPG). (Foto: David Ausserhofer)